Recent nieuws

Nieuwsbrief Westerzeedijk- februari 2020

Op dinsdag 28 januari 2020 heeft het college van B&W een besluit genomen over de route voor het wandelpad dat wordt aangelegd tussen de Westerzeedijk en Byniastate. Via deze weg lichten we het besluit toe en vatten we samen hoe het college tot dit besluit is gekomen.

Onderzoek diverse routes Aan het college zijn verschillende routes voorgelegd (zie onderstaande kaart). Deze routes komen voort uit bijeenkomsten die in 2019 zijn georganiseerd met bewoners van Byniastate. Tijdens een bijeenkomst op 10 december 2019 zijn alle routes met bewoners besproken. Zie het verslag van deze bijeenkomst op: https://www.harlingen.nl/verslag-bijeenkomst-byniastate-10-december-2019

Voor het plan met plattergrond zie onderstaande link:

Nieuwsbrief februari 2020 Wandelpad Byniastate[2817]

Uitnodiging bijeenkomst wandelpad Westerzeedijk – Byniastate 10 dec. 2019

Beste leden van de Wijkvereniging,

In vervolg op de bijeenkomsten over het wandelpad Westerzeedijk – Byniastate van 4 juli 2019 (met de hele buurt) en 21 oktober 2019 (met aanwonenden) organiseert de Gemeente Harlingen op 10 december aanstaande een volgende bijeenkomst. De bijeenkomst vindt plaats in de Batting van 16.30 uur tot 18.00 uur. Tijdens de bijeenkomst licht de Gemeente toe wat ze tot nu toe hebben gedaan, wat de mogelijkheden zijn voor de route van het pad en hoe we na de bijeenkomst verder gaan. Bewoners krijgen ook de gelegenheid te reageren.

Aangezien er naar aanleiding van deze bijeenkomst een besluit wordt genomen, nodigen wij jullie van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Het programma:

De opties:

We zien jullie graag 10 december in De Batting!

 Met vriendelijke groeten,

Jan Tsjerk Loonstra

Voorzitter Wijkvereniging Byniastate

Tel. 06 – 11 18 81 64

Uitnodiging lampionnenoptocht

Nieuwe voorzitter wijkvereniging Byniastate

Per juli is Jan Tjerk Loonstra onze nieuwe voorzitter van Byniastate. Wij bedanken Bas de Haas voor zijn enthousiaste inzet voor de afgelopen jaren.

Papiercontainer teruggeplaatst

Sinds kort is de papiercontainer weer teruggeplaatst op het parkeerterrein bij het zwembad.
Wij zijn er zeer blij mee dat er genoeg vrijwilligers zijn die de papiercontainer beheren.
Zoals reeds eerder aangegeven dient hierin alleen papier en karton gelegd te worden.

Papiercontainer

Helaas zijn er geen voldoende aanmeldingen van jullie om op welke basis dan ook mee te helpen met de oud papier container. We zijn genoodzaakt deze bak voorlopig niet terug te laten komen. Reden: wij als bestuur en de paar vrijwilligers zijn heel lang bezig om de rotzooi daar op te ruimen, afval er uit te vissen, dozen plat te maken of bijvoorbeeld het hek te verplaatsen. De gemeente heeft nog geen tijd om onze mede burgers op te voeden. En wij kunnen dit ook niet. We zien overigens tijdens dit opruimen ook adressen van Byniastaters met drankkarton, piepschuim, plastic, kerstballen, klus afval etc. Tja…. Kortom wij stoppen met het energie steken in de bak en jullie hebben het ook druk…  Wat verdienen wij dan per jaar met deze container is de vraag die ons twee maal gesteld werd. Dat wisselt natuurlijk per jaar (oudpapier is een grondstof). Maar voldoende om alle activiteiten uit te voeren zoals bekend en dan houden we soms een klein spaar centje over voor speciale acties. Voor het gemak gaan we uit van 2000,- euro.  Meer info over de geldstromen presenteren we altijd tijdens de jaarlijkse ledenvergadering. Komend jaar zullen we dan ook kijken hoe om te gaan met het ontbreken van deze inkomsten en/of vrijwilligers.   Voorlopig gaan de activiteiten voor dit jaar door. Komend jaar waarschijnlijk alleen de Paashaas, Zomerfeest en Sinterklaas. Dan kunnen we rustig aan de buffers verteren. Een potje moet dan wel over blijven voor onderhoud aan speeltuin. Tot die ook op is..  Helaas dus. Maar op naar het Zomerfeest op 14 juli!

Heropening speelweide

Onlangs is de speelweide geopend door de burgemeester. Jong en oud kan zich hier vermaken bij o.a. nieuwe waterpartijen om te vissen en te varen.

Geluidoverlast meldingen N31
De meldingen van omwonenden over de geluidoverlast van de nieuwe N31 is door het bestuur van Byniastate doorgegeven aan de gemeente Harlingen en tevens aan het N31 projectburo.

Jaarvergadering 28 Februari 2017

Dank allen voor de opkomst  bij de leden jaarvergadering 2017. Dank voor jullie input en adviezen. We gaan er graag mee aan de slag.We zijn weer dringend op zoek naar helpende handen bij de Oudpapier container. Wie heeft er een klein beetje tijd over voor de inkomsten van de wijk? Mail je naam en telefoon nummer en we nemen contact met je op. Of loop even bij Sjoerd langs.

Ook dit jaar willen we weer gaan lopen voor het oranje fonds. In enkele gemeenten vindt deze collecte plaats in de week van Hemelvaart, van maandag 22 tot en met zaterdag 27 mei 2017. Wij mogen wederom de helft van de opbrengst houden. Kortom wie wil er weer mee helpen. Graag je reacties zo snel mogelijk in verband met de planning. Voor vragen loop bij Bas langs of mail bestuur@byniastate.nl

Verder is zoals velen zien de speeltuin nog een grote zandbak. Zoals gisteren besproken tijdens de ledenvergadering hebben we flinke tegenslag. Daarom zal de Paashaas dit jaar op paas zaterdag een andere opzet krijgen. Meer info volgt.

Binnenkort wil de burgemeester graag weer een wijkschouw houden. Wie heeft er nog agendapunten. Van hondenpoep tot ingang Kimswerda. Kom maar op!  Precieze datum volgt z.s.m. Dan mag je het ook zelf aan hem voorleggen. Vermoedelijk in Maart op een maandag na middag. Mail je punten naar bestuur@byniastate.nl.

Groet en we zien jullie reacties met grote belangstelling tegemoet. 


 
Werkzaamheden gasontvangstation.

De werkzaamheden op het gasontvangstation maken deel uit van een landelijk programma waarin wij in de komende jaren onderdelen van het gastransportnet gaan vervangen of renoveren.

De werkzaamheden aan dit gasontvangstation worden in twee fasen uitgevoerd. Volgende week starten wij met voorbereidende werkzaamheden. Vervolgens wordt het terrein weer in de oorspronkelijke staat teruggebracht. Medio 2018 verwachten wij de vervolgwerkzaamheden op te pakken, waarbij de nadruk op het gasontvangstation zelf ligt. Te zijner tijd zullen we u hierover opnieuw informeren. Wij doen ons uiterste best om mogelijke overlast voor de buurt tot een minimum te beperken.

Op het terrein liggen diverse leidingen, afsluiters en afblaaspunten deze worden in 2018 vervangen en of aangepast. Vanwege de aanwezigheid van de bomen en struiken op of direct naast de leidingen moeten deze worden gekapt om zodoende te kunnen graven.

Weergave voorkeursvariant aansluiting  Kimswerderweg op de Kimswerderda 

Ter info : het is een plan wat mogelijk aangepast gaat worden