Werkzaamheden

De wijkvereniging spant zich in voor uw wijk. Een prettige leefomgeving waarin u rust vindt om te leven. Als wijkvereniging proberen wij mogelijkheden optimaal te benutten om het u zo comfortabel mogelijk te maken.

Wat er al is gedaan:
Het hart van de wijk is ingericht voor de kinderen. Een prachtige speeltuin met volop speeltoestellen voor jong en oud. Van wipwap tot klimrekken en van duikelrekken tot een voetbalveld. De speeltuin breidt zich steeds verder uit. Een mooi betegeld vloertje voor de basket en sinds kort een nieuwe spectaculaire attractie: Een kabelbaan!

De grond van de speeltuin heeft de wijkvereniging in bruikleen van de gemeente. Het onderhoud en beheer ervan is een taak voor de wijkvereniging.

Wij als wijkvereniging halen al jaren papier op. De twee vaste lokaties zijn: Bij de Deka Markt en aan de kop van de Fortuin.
Voor verdere info, zie oud papier.

Eens in de zoveel tijd komt er een nieuwsbrief uit van de wijkvereniging. Hierin staan verslagen van activiteiten, bestuursvergaderingen en leuke wetenswaardigheden over de wijk. Wilt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief om deze digitaal te ontvangen via de mail? Stuur een mail naar bestuur@byniastate.nl

Als wijkvereniging zijn we afhankelijk van de mensen die in deze prachtige wijk wonen. Met een jaarlidmaatschap voor €13,50 per jaar steunt u ons al met al onze werkzaamheden.

Uiteraard is extra hulp altijd welkom! Via het contactformulier kunt u contact opnemen met het bestuur.