Geschiedenis

Wijkvereniging Bynia State is opgericht in 1994. Een aantal wijkbewoners kwam toen bij elkaar; ze wilden speeltoestellen gaan plaatsen. Na veel overleg, met voor en tegenstanders, is de huidige plaats gekozen. Dit stukje grond lag braak omdat de daar geplande afslag van de N31 vertraging opliep. Dit plan is echter nooit gerealiseerd en enkele jaren geleden is er definitief een streep door gehaald. Kortom wij hebben de grond nu in bruikleen van de gemeente (met een heus contract). Vanaf de eerste dag zijn we zelf verantwoordelijk geweest voor de aanschaf en het onderhoud van alle toestellen. Zelf middels contributie, subsidie etc. de centen bij elkaar rapen!

Bij de opening van de speeltuin was er een gesponsord feest dat wij tegenwoordig kennen als het Zomerfeest. Al vrij snel werd besloten om rond Sint Maarten een optocht door de wijk te houden….Eigenlijk allemaal de aftrap voor het organiseren van vele activiteiten in de daarop volgende jaren; de BBQ, Bowlen, Excursies, Darten, Voetbal, Sinterklaas, Kaatsen, Karten, Winterfeest, Pingpong en Viswedstrijden,  Rondvaart, Lampionnenoptocht, familiedag, Volleybaltoernooi etc.. etc..

De naam van de wijk; Bynia State is een verwijzing naar de naast de wijk gelegen boerderij, die weer verwijst naar de terp welke ooit hier heeft gelegen. Deze terp werd aan het begin van de vorige eeuw afgegraven maar leeft als woon- en leefomgeving met 197 adressen nog altijd voort…… Onze wijk heeft allemaal straatnamen die verwijzen naar de windmolens van een roemrijk Harlings verleden.

Kortom, Wijkvereniging Bynia State wil vanaf dag één het woon- en leefklimaat van de wijk verbeteren. Daarnaast willen we sociale activiteiten organiseren. Doelen waar we ons met zijn allen in de afgelopen jaren succesvol voor in hebben weten te zetten.  En zullen blijven doen…….

Bekijk hieronder een PDF bestand over de Geschiedenis van de Terp Binia

De terp Binia