Bynia State: Een levendige wijk aan de rand van Harlingen.

Laatste nieuws

Besluit wandelpad Westerzeedijk Posted feb 08, 2020 By wijkvereniging

Het college van B&W een besluit genomen over de route voor het wandelpad dat wordt aangelegd. Voor verdere info zie kopje recent nieuws.

Uitnodiging bijeenkomst wandelpad Westerzeedijk op 10 dec. 2019 Posted dec 03, 2019 By wijkvereniging

De bijeenkomst vindt plaats in de Batting van 16.30 uur tot 18.00 uur. Voor meer info zie recent nieuws