Bynia State: Een levendige wijk aan de rand van Harlingen.

Laatste nieuws

Definitief plan herinrichting speeltuin Posted Sep 26, 2016 By wijkvereniging

De herinrichting van de speeltuin , vergroting van de waterpartijen e.d. is goedgekeurd en kan doorgaan. De start uitvoering zal plaatsvinden in het najaar van

Read More »

Herinrichting groenstrook Bynia State Posted Jul 17, 2016 By wijkvereniging

De gemeente Harlingen heeft samen met Wetterskip Fryslan en buurtverening Bynia State plannen gemaakt voor een herinrichting van de groenstrook door Bynia State. Herinrichting Het

Read More »